Team

Dokter Marijn Devos - Huisarts

Waarvoor kunt u  allemaal bij ons terecht ?

Algemeen onderzoek, bloedafname, ECG,  longfunctieonderzoek, vaccinaties  voor baby's, kinderen en volwassenen, wegname  van kleine huidtumoren, bevriezen van wratten, baarmoederhalsuitstrijkje, hechten van wonden, reizigersadvies,...

Het is altijd interessant om wat info door te geven aan het secretariaat wanneer u belt, zodoende kan de planning hieraan aangepast worden.

Hoe een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

  • U belt om een afspraak te maken naar het nummer 03/336.44.45

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch of via het internet) tijdig te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Medisch vertegenwoordiger?

Zoubida Bouras – Psycholoog

Jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht met klachten zoals depressieve gevoelens, angst, oververmoeidheid, onzekerheid, faalangst, spanningen, burn-out, verslavingen, enzovoort. In een eerste gesprek wordt je verhaal beluisterd en wordt er een analyse gemaakt van de klachten en de ruimere context. Nadien wordt samen met jou bepaald hoe de verdere behandeling zal verlopen. Belangrijke anderen kunnen indien gewenst mee betrokken worden in het proces. Bij psychose gerelateerde moeilijkheden wordt het aanbod verder uitgebreid met steun en psycho-educatie aan naasten en familieleden.

Neem gerust contact met mij op als je nood hebt aan ondersteuning. Een afspraak verplaatsen of annuleren kan tot 24u voor uw geplande afspraak.

Tel.: 0479/12.28.34

E-mail: zbouras@outlook.com

Ik heb Klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit Gent en ben als psycholoog erkend door de Psychologencommissie (Erkenningsnummer: 812124923). Daarnaast beschik ik over een visum van klinisch psychologen (Visumnummer: 285799) en ben ik lid van De Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en De Belgische Federatie van Psychologen (BFP).